Jaarverslag 2019

Belastingen

(in EUR 1.000)

2019

2018

Vennootschapsbelasting op basis van het resultaat over boekjaar

4.609

4.521

Vennootschapsbelasting uit hoofde van mutaties latentie

158

236

Vennootschapsbelasting uit hoofde van afwikkeling voorgaande jaren

-27

0

Totaal

4.740

4.757

Effectieve belastinglast

25%

25%

Het tarief in 2019 was 25,0%