Jaarverslag 2021

Belastingen

(in EUR 1.000)

2021

2020

Vennootschapsbelasting op basis van het resultaat over boekjaar

-839

-3.599

Vennootschapsbelasting uit hoofde van mutaties latentie

74

84

Vennootschapsbelasting uit hoofde van afwikkeling voorgaande jaren

-2

0

Totaal

-767

-3.515

Effectieve belastinglast

25%

25%

Het tarief in 2021 was 25,0%