Jaarverslag 2019

Kortlopende schulden

(in EUR 1.000)

2019

2018

Schulden aan kredietinstellingen

6.000

0

Schulden aan leveranciers

2.969

3.198

Schulden uit hoofde van loonheffing

315

275

Schulden uit hoofde van vennootschapsbelasting

737

155

Schulden aan aandeelhouders/participanten

5

845

Schulden aan Ministerie van Defensie

1.500

546

Overige schulden en overlopende passiva

4.310

9.311

15.836

14.330

Overige schulden en overlopende passiva

(in EUR 1.000)

2019

2018

Afhandelingskosten

14

880

Beveiligingskosten

534

439

Vakantiegeld en -dagen

134

134

Voorschot subsidie1

725

725

Te betalen dividend

227

227

Vooruitgefactureerde omzet

620

746

Overlopende passiva

1.503

4.786

Overige

553

1.374

4.310

9.311

  1. Dit betreft een ontvangen voorschot inzake een subsidie van de provincie Noord-Brabant voor het realiseren van een OV- terminal in het multipurpose gebouw.

Er zijn geen kortlopende schulden met een looptijd > 1 jaar.