Jaarverslag 2021

Kortlopende schulden

(in EUR 1.000)

2021

2020

Schulden aan leveranciers

3.220

1.444

Schulden uit hoofde van loonheffing

377

365

Schulden aan aandeelhouders/participanten

6

6

Schulden aan Ministerie van Defensie

7.583

4.755

Overige schulden en overlopende passiva

7.071

2.053

18.257

8.623

Overige schulden en overlopende passiva

(in EUR 1.000)

2021

2020

Beveiligingskosten

461

286

Vakantiegeld en -dagen

226

205

Af te dragen slotfee

6

0

Vooruitgefactureerde omzet

566

208

Vliegbelasting

4.4731

0

Overlopende passiva

1.001

995

Overige

338

359

7.071

2.053

  1. Vanaf 1 januari 2021 is per kwartaal vliegbelasting verschuldigd over alle vertrekkende passagiers (vliegtuig met minimum startgewicht van 8.616 kilogram)

Er zijn geen kortlopende schulden met een looptijd > 1 jaar.