Jaarverslag 2019

Lonen en salarissen

(in EUR 1.000)

2019

2018

Salarissen

4.993

4.165

Overige personeelskosten

513

401

5.506

4.566

Ultimo 2019 was het aantal fte werkzaam bij Eindhoven Airport N.V. 63,0, een toename van 8,9 fte ten opzichte van 2018. Ultimo 2019 was het aantal fte werkzaam in het hotel 15,8.

Het personeelsbestand (fte's) ultimo 2019:

Afdeling

2019

2018

(Alle werknemers zijn binnen Nederland werkzaam)

man

vrouw

man

vrouw

Airport Development

4,9

0,8

3,9

0,8

Airport Operations

6,0

8,2

6,0

7,8

Aviation Development & Partnerships

2,0

0,0

2,0

0,0

Communications

1,0

1,6

0,0

0,7

Consumers & Real Estate

1,8

2,6

2,0

0,9

Digital & IT

4,0

1,0

4,0

0,0

Finance & Procurement

3,0

1,6

3,0

1,7

HR

0,0

1,7

0,0

1,7

Legal & Corporate Affairs

2,0

4,0

1,0

4,4

Managing Board

1,0

1,0

2,0

2,0

Support

0,0

6,1

0,0

3,5

Technical & Facility Services

7,7

1,0

6,8

0,0

Totaal exclusief Hotel

33,4

29,6

30,7

23,4

Hotel

0,9

14,9

1,9

10,8

Totaal inclusief Hotel

34,3

44,5

32,6

34,2

Bezoldiging commissarissen

In 2019 is aan de Raad van Commissarissen een bezoldiging betaald van € 70.000 (2018: € 70.000).

Bezoldiging bestuurders

De statutaire directie van Eindhoven Airport N.V. bestaat uit 2 personen. De algemeen directeur van Eindhoven Airport N.V. is per 1 juli 2019 de heer drs. Roel Hellemons (tot 1 juli 2019 de heer drs. Joost Meijs). In juli 2017 is mevrouw drs. Mirjam van den Bogaard toegetreden tot de directie in de functie van Chief Operations Officer (COO).

Aan bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383 lid 1 BW, is in het boekjaar ten laste van de onderneming en zijn dochtermaatschappij gekomen voor bestuurders een bedrag van € 586.318 (2018: € 537.293).

Aandeelhouders van Eindhoven Airport N.V. zijn N.V. Luchthaven Schiphol (51%), provincie Noord-Brabant (24,5%) en gemeente Eindhoven (24,5%). In dit verband valt Eindhoven Airport N.V. onder de staatsdeelnemingen, categorie markt/publiek. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eindhoven Airport N.V. heeft op 14 mei 2007 het remuneratiebeleid voor de directie van Eindhoven Airport N.V. vastgesteld. Dit remuneratiebeleid is in lijn met dat van Schiphol Group.