Jaarverslag 2021

Netto-omzet

De netto-omzet kan als volgt worden gespecificeerd naar belangrijke opbrengstencategorieën :

(in EUR 1.000)

2021

2020

Havengelden

21.815

12.434

Autoparkeergelden

7.264

4.591

Concessies

4.011

3.254

Verhuringen

2.861

2.607

Overige netto-omzet

236

461

36.187

23.347

Havengelden

(in EUR 1.000)

2021

2020

Vliegtuigvergoedingen

6.328

3.530

Passagiersvergoedingen

15.220

8.745

Parkeergelden vliegtuigen

267

159

21.815

12.434

Autoparkeren

(in EUR 1.000)

2021

2020

Autoparkeren1

7.264

4.591

7.264

4.591

  1. Autoparkeren bestaat uit lang parkeren, kort parkeren en abonnementen.

Concessies

(in EUR 1.000)

2021

2020

Winkels en horeca

3.252

2.364

Oliemaatschappijen

502

419

Autoverhuur

113

135

Overige concessies1

144

336

4.011

3.254

  1. De overige concessies bestaan met name uit concessies voor afhandeling, busvervoer, catering, vliegtuigwassen en tickets.

De aard van de concessies betreft voornamelijk horeca- en winkelverkopen. In ruil voor een percentage van de omzet stellen wij aan concessionarissen casco winkel- en horecaruimte beschikbaar. Eindhoven Airport is met de concessionarissen voorwaarden overeengekomen zoals de hoogte van de concessie en het afrekenen daarvan via voorschotbedragen en een jaarlijkse eindafrekening. De looptijd van concessie-overeenkomsten varieert van 5 tot 10 jaar. Geen van de overeenkomsten wordt automatisch stilzwijgend verlengd.

Verhuringen

(in EUR 1.000)

2021

2020

Gebouwen

1.216

1.221

Hotel omzet

1.541

1.280

Terreinen

104

106

2.861

2.607

Overige netto-omzet

(in EUR 1.000)

2021

2020

Reclameopbrengsten

17

212

Overige opbrengsten1

219

249

236

461

  1. Betreffen met name telefonie-, netwerk- en beheervergoedingen.