Jaarverslag 2019

Netto-omzet

De netto-omzet kan als volgt worden gespecificeerd naar belangrijke opbrengstencategorieën :

(in EUR 1.000)

2019

2018

Havengelden

34.797

41.319

Autoparkeergelden

14.758

14.210

Concessies

9.763

7.678

Verhuringen

4.733

4.682

Overige netto-omzet

676

763

64.727

68.652

Havengelden

(in EUR 1.000)

2019

2018

Vliegtuigvergoedingen

5.177

507

Passagiersvergoedingen

29.519

40.782

Parkeergelden vliegtuigen

101

30

34.797

41.319

Autoparkeren

(in EUR 1.000)

2018

2018

Autoparkeergelden

14.758

14.210

14.758

14.210

Concessies

(in EUR 1.000)

2019

2018

Winkels en horeca

6.975

5.938

Oliemaatschappijen

1.032

986

Autoverhuur

431

348

Overige concessies1

1.325

406

9.763

7.678

  1. De overige concessies bestaan met name uit concessies voor afhandeling, busvervoer, catering, vliegtuigwassen en tickets.

De aard van de concessies betreft voornamelijk horeca- en winkelverkopen. In ruil voor een percentage van de omzet stellen wij aan concessionarissen casco winkel- en horecaruimte beschikbaar. Eindhoven Airport is met de concessionarissen voorwaarden overeengekomen zoals de hoogte van de concessie en het afrekenen daarvan via voorschotbedragen en een jaarlijkse eindafrekening. De looptijd van concessie-overeenkomsten varieert van 5 tot 10 jaar. Geen van de overeenkomsten wordt automatisch stilzwijgend verlengd.

Verhuringen

(in EUR 1.000)

2019

2018

Gebouwen

1.020

831

Hotel omzet

3.576

3.707

Terreinen

137

144

4.733

4.682

Overige netto-omzet

(in EUR 1.000)

2019

2018

Reclameopbrengsten

433

426

Overige opbrengsten1

243

337

676

763

  1. Betreffen met name telefonie-, netwerk- en beheervergoedingen.