Jaarverslag 2019

Voorraden

(in EUR 1.000)

2019

2018

Voorraad reserveonderdelen bagage afhandelsysteem

4

4

Voorraad handelsgoederen

16

19

20

23

Er is geen voorziening voor incourantheid in mindering gebracht op de voorraad.