Jaarverslag 2021

Voorraden

(in EUR 1.000)

2021

2020

Voorraad reserveonderdelen bagage afhandelsysteem

66

66

Voorraad handelsgoederen

8

11

74

77

Er is geen voorziening voor incourantheid in mindering gebracht op de voorraad.