Jaarverslag 2019

Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

(in EUR 1.000)

2019

2018

Marktwaarde aanpassing erfpachten

-47

-72

Marktwaarde aanpassing commercieel onroerend goed

750

-26

703

-98