Jaarverslag 2021

Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

(in EUR 1.000)

2021

2020

Marktwaarde aanpassing erfpachten

-67

525

Marktwaarde aanpassing commercieel onroerend goed

-132

-129

-199

396