Jaarverslag 2023

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2023

(in EUR 1.000)

Toelichting

2023

2022

Aandeel in resultaat van de onderneming waarin wordt deelgenomen na belastingen

154

243

Overig resultaat na belastingen

19.039

18.521

Nettoresultaat

19.193

18.764