Jaarverslag 2022

Onze voorzieningen

De personeelstekorten beperkten zich in 2022 niet tot de security. Ook de horeca en retail in en om de terminal hadden te maken met bezettingsproblemen. Dit vormde voor de ondernemers opnieuw een grote uitdaging, na twee jaren die werden gedomineerd door de coronapandemie en meermalen gedwongen sluiting of andere beperkende maatregelen.

Om de beschikbare medewerkers zo efficiënt mogelijk in te zetten, is besloten de openingstijden van restaurants, bars en winkels te beperken. We hebben hierover nauw overleg gevoerd met de betrokken partners. In grote lijnen kwam het erop neer dat de meeste zaken later opengingen en eerder sloten. Reizigers met vroege of late vluchten hadden daardoor minder keus. De Aspire-business lounge was op een aantal dagen gesloten of had beperkte openingsuren. De bezetting van de horeca en retail zal in de loop van het eerste kwartaal van 2023 naar verwachting verbeteren.

Eindhoven Airport beschikt over verschillende horecafaciliteiten op zowel landside als airside.

We zien dat de reizigers minder hebben uitgegeven in de terminal. Per persoon besteedden ze gemiddeld 5,80 euro aan eten, drinken en overige producten. Vorig jaar was dat nog 6,42 euro. De daling schrijven we naast de kortere openingstijden van de diverse horeca en retailpunten onder meer toe aan de drukte en de wachttijden.

Het Tulip Inn Eindhoven Airport heeft een goed jaar gedraaid. In de zomerperiode (juni tot en met september) kwam de bezettingsgraad van de kamers uit op 97 procent. Wel is het zo dat het hotel door een tekort aan personeel keuzes moest maken. De focus lag op de kamers en de service aan de gasten; de hotelbar was beperkter open dan gebruikelijk.

Selfservice

Met selfservicediensten verkorten we de wachttijden bij de balies. We hebben op dit vlak vorderingen gemaakt: passagiers van Transavia, die online nog niet hebben kunnen inchecken, kunnen dit alsnog zelf doen bij een kiosk in de terminal. Voor andere luchtvaartmaatschappijen is het nog niet mogelijk gebruik te maken van deze nieuwe selfservice. We werken aan verdere uitbreidingen en verbeteringen.

Het oog wil ook wat
Ook dit jaar hebben we de Feel the Vibe-‘boxes’, drie vitrines op het voorterrein van de terminal, beschikbaar gesteld aan creatief talent uit de omgeving. Op 23 oktober was de opening van 'Alignment', een expositie van architect Afaina de Jong, tevens hoofd Contextual Design aan de Design Academy Eindhoven, en kunstenaar InnaVisions. De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met het Van Abbemuseum en de Dutch Design Week. Verder was Eindhoven Airport in november een van de locaties voor lichtfestival GLOW Eindhoven. Kleurrijke vlinders, ontworpen door Efteling-ontwerper Sander de Bruijn en geproduceerd door ASML-medewerkers, sierden een week lang de terminal. Eindhoven Airport toont zo zijn trots op de regio. Mede dankzij design en kunst fungeert onze luchthaven als een uitnodigend visitekaartje.

Werken aan kwaliteit

Uitbreiding terminal

De drukte heeft ons in 2022 extra gewezen op de beperkingen van de huidige terminal. Deze is berekend op maximaal 5 miljoen passagiers per jaar, terwijl we daar al jaren ruim boven zitten (met uitzondering van de coronajaren 2020 en 2021). Het ruimtegebrek is vooral merkbaar in de aankomsthal en het Non-Schengen vertrekgebied. Het gebouw van ongeveer 26.500 vierkante meter krijgt er ongeveer 10.000 vierkante meter bij waarin lucht, licht en ruimte centraal staan. Met de uitbreiding scheppen we mogelijkheden voor meer gates en meer horecagelegenheden. De bagagehal wordt verruimd en er komt een kelder voor de bagageafhandeling. De 'nieuwe' terminal zal ook lichter zijn, dankzij duurzame ledlampen. We hopen een soort huiskamergevoel uit te stralen.

Inmiddels hebben we een voorlopig ontwerp met bijbehorende kostenramingen en duurzaamheidsambities, dat in september is goedgekeurd door de raad van commissarissen. Het voorlopig ontwerp is afgestemd met diverse partners, zoals Viggo, Koninklijke Marechaussee, en de Douane, zodat hun processen van meet af aan in de plannen zijn geïntegreerd. We verwachten in het eerste kwartaal van 2023 een definitief ontwerp gereed te hebben, met onder meer plattegronden en design. Daarna werken we toe naar de bouw. Het ontwerpteam is uitgebreid met Heijmans Eindhoven, die de aanbesteding heeft gewonnen en de bouw gaat uitvoeren.

De oplevering staat gepland voor 2025. We voorzien dat reizigers en andere bezoekers van Eindhoven Airport last kunnen ondervinden van bouwwerkzaamheden. Met een juiste fasering van de bouw proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. We doen er alles aan om het comfort en gemak van de reizigers op hetzelfde hoge niveau te handhaven. Veiligheid voor iedereen op het luchthaventerrein staat voorop.