Jaarverslag 2023

Versneld verduurzamen

We hebben in 2023 besloten onze duurzame inspanningen op deze vlakken aan te scherpen en te versnellen. Ook deze stappen zetten we in nauwe dialoog met partijen in de omgeving, met name binnen het LEO.

We hebben onszelf twee hoofddoelen gesteld. We werken toe naar 30 procent minder geluidsbelasting in 2030 (ten opzichte van 2019). Hieraan hadden we ons al eerder gecommitteerd, maar we koppelen daar nu extra acties aan om dit proces te versnellen. Verder willen we 30 procent minder CO2-uitstoot door het vliegverkeer vanaf Eindhoven Airport in 2030 (ook ten opzichte van 2019). Dit hebben we nieuw toegevoegd als extra inspanning. Met dit ambitieuze doel, waarmee we de schadelijke impact van vliegen op het klimaat terugdringen, zijn we koploper in de luchtvaartsector.

Om onze aangescherpte doelen te bereiken, hebben we een vijfpuntenplan opgesteld, dat we op 7 november 2023 presenteerden.

 1. Vanaf 1 januari 2026 geen privévluchten meer
  Bij Eindhoven Airport kunnen nu jaarlijks ongeveer 1.500 kleinere vliegtuigen opstijgen en landen. We noemen dat General Aviation (GA). Het merendeel van de GA betreft (zakelijke) privévluchten. Die gaan we afbouwen: vanaf 2026 is dit type vluchten niet meer toegestaan. Het idee hierachter is dat privévluchten een relatief grote geluid- en CO2-voetafdruk per passagier hebben en maar weinig mensen uit de regio gebruikmaken van privétoestellen. We zien op termijn wel weer mogelijkheden voor kleine, duurzame en stille vluchten (bijvoorbeeld met elektrische toestellen), als die van meerwaarde zijn voor de regio. Er blijft overigens wel ruimte (500 vluchten per jaar) voor kleine toestellen die worden ingezet voor maatschappelijk verkeer (zoals medische vluchten en kleine duurzame luchtvaart).

 2. Het maximale aantal vluchten per jaar gaat in 2026 terug van 41.500 naar 40.500
  We geven de vrijgekomen vliegtuigbewegingen niet uit aan groot commercieel verkeer. Daardoor kan het maximale aantal vluchten in 2026 en 2027 dalen naar 40.500. Per 2028 is niet langer het aantal vliegtuigbewegingen leidend, maar de geluidsbelasting, zoals in 2019 is vastgelegd in het sturingsmodel van Pieter van Geel. De geluidsbelasting moet dan binnen bepaalde vooraf gestelde grenzen blijven.

 3. Volledige vlootvernieuwing per 2030
  Om de uitstoot van CO2 versneld terug te dringen, mag uiterlijk vanaf 2030 alleen nog de nieuwste generatie toestellen opstijgen en landen. Dat zijn bijvoorbeeld de schonere en stillere Airbus A320neo en de Boeing 737 MAX. Met een volledige vlootvernieuwing per 2030 realiseren we ruimschoots de geluidsreductie van 30 procent.

 4. Snelle invoering startprocedure met minste geluidsoverlast voor directe omgeving
  Eindhoven Airport is voorstander van de startprocedure die de minste geluidsbelasting voor de directe omgeving veroorzaakt. In de praktijk houdt dat globaal in dat toestellen direct na de start eerder naar hogere vliegroutes klimmen. Dit wordt besproken met de partijen in het LEO. Wat ons betreft hoeven we niet te wachten op de wijziging van het Luchtvaartbesluit Eindhoven.

 5. Meer bijmenging met duurzame vliegtuigbrandstof
  Ook het gebruik van Sustainable Aviation Fuel (SAF), duurzame vliegtuigbrandstof, draagt bij aan de verdere terugdringing van de CO2-uitstoot. Hoe meer de luchtvaartmaatschappijen hiervan bijmengen, hoe minder uitstoot. Momenteel is SAF echter nog ongeveer vier keer zo duur als kerosine. We gaan airlines die meer dan die 20 procent SAF bijmengen stimuleren: Eindhoven Airport stelt een bedrag beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten. Voor 2024 hebben we hiervoor een half miljoen euro gereserveerd.