Jaarverslag 2023

Onze medewerkers

Mens en prestatie

Onze medewerkers zijn de kracht achter onze organisatie. Dankzij hen kunnen we onze ambities verwezenlijken en optimale service bieden aan passagiers, andere bezoekers en de luchtvaartmaatschappijen. Eindhoven Airport is een compacte organisatie met veel directe onderlinge communicatie. We zoeken altijd een balans tussen het menselijke en de prestatiegerichtheid.

Na het hectische jaar 2022 hebben onze medewerkers weer meer lucht gekregen: mede hierdoor toonden ze zich in 2023 tevredener. Wel houden we nog steeds de vinger aan de pols daar waar het gaat over de werkdruk, die door een aantal collega's nog als hoog wordt ervaren. Andere belangrijke thema's waren de verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de krapte op de arbeidsmarkt. Op dit vlak zoeken we meer en meer samenwerking met partnerbedrijven die op de luchthaven actief zijn.