Jaarverslag 2022

Ons team

Eind 2022 had Eindhoven Airport N.V. 73 medewerkers (68,7 fte) in dienst en Eindhoven Airport Hotel B.V. 11 medewerkers (9,5 fte). Dit is inclusief medewerkers met een tijdelijk contract maar exclusief oproepkrachten en stagiaires. In totaal is het aantal fte (78,9 fte) nagegenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.

Man/vrouw-verhouding binnen Eindhoven Airport in 2022.

Diversiteit

De man/vrouw-verhouding binnen Eindhoven Airport N.V. is vrijwel in evenwicht: in 2022 waren 38 mannen en 35 vrouwen in dienst. Het Leadership Team (inclusief directie) bestaat uit vier mannen en twee vrouwen. Bij het hotel werken 11 vrouwen. De raad van commissarissen bestond eind 2022 uit drie mannen en twee vrouwen. Diversiteit in brede zin, waaronder inclusiviteit, heeft dit jaar o.a. aandacht gehad in dilemma-sessies. Hierin zijn collega’s met elkaar in gesprek gegaan over verschillende mogelijke situaties binnen de werksfeer. Ook volgend jaar zal met name ingezet worden op bewustwording via dit soort sessies en e-learning.

Bericht van de OR

2022 was een jaar van herstel waarin veel werd gevraagd van alle werknemers. De ondernemingsraad (OR) is zeer positief gestemd over de wijze waarop de directie zijn verantwoordelijkheid heeft genomen als verzorgende werkgever.

De directie heeft in 2022 vier keer vergaderd met de OR. Daarnaast was er regelmatig formeel en informeel overleg. De OR heeft ook op regelmatige basis gesproken met de raad van commissarissen.