Jaarverslag 2022

Leadership Team

Verantwoorde bedrijfsvoering

Ons beleid geeft richting aan het handelen en het gedrag van management en medewerkers. We opereren bedrijfseconomisch verantwoord, zijn een loyale partner en een sociale werkgever. We gaan bewust om met onze maatschappelijke rol.

Welke ontwikkeling we als luchthaven ook doormaken, voorop staat dat we zo verantwoord mogelijk handelen. Onze focus ligt op veiligheid en duurzaamheid. We zijn een mens- en prestatiegerichte organisatie en voeren een solide financieel beleid dat is gericht op waardecreatie voor de lange termijn. Uitgangspunt is dat we (economische) waarde creëren voor onze aandeelhouders en dat financiële stakeholders van Eindhoven Airport erop vertrouwen dat we investeringsrisico’s kunnen dragen.

Organisatiestructuur

In 2022 is de organisatiestructuur van Eindhoven Airport N.V. niet gewijzigd ten opzichte van 2021. Eindhoven Airport N.V. staat onder leiding van een tweehoofdige statutaire directie, die deel uitmaakt van het Leadership Team, waarin vier afdelingen zijn vertegenwoordigd.

Algemeen directeur van Eindhoven Airport N.V. (Chief Executive Officer, CEO) is de heer drs. R.A.J. (Roel) Hellemons (1971). Hij vervult deze functie sinds 1 juli 2019. Daarnaast is Roel Hellemons ook director in de Board van Hobart International Airport en tevens bestuurslid van de zakensociëteit WTC/e Brainport.

Mevrouw drs. M.P.J. (Mirjam) van den Bogaard (1974) zit sinds juli 2017 in de directie in de functie van operationeel directeur (Chief Operations Officer, COO).

In het Leadership Team neemt de directie samen met Head of Legal & Corporate Affairs (Michelle van Waasdijk), Head of Finance & Procurement (Niels Huybregts), Head of Consumers & Real Estate (Mark Botter) en Head of Airport Development (Olaf Broeders) de strategische beslissingen.

Eindhoven Airport werkt sinds 1 oktober 2019 in deze structuur.