Jaarverslag 2023

Werving nieuw personeel

Begin 2023 hebben we samen met onze partners op de luchthaven extra gefocust op werving van nieuw personeel. We wilden koste wat kost herhaling van de problemen in 2022 voorkomen. Toen speelde de krapte op de arbeidsmarkt ons parten: een tekort aan met name personeel bij de securitycontrole veroorzaakte lange wachtrijen en veel ongemak voor reizigers, en in de retail en horeca moesten zaken noodgedwongen de openingstijden beperken.

Affiche van StartBaan, de banenmarkt op Eindhoven Airport

Op zaterdag 21 januari vond in het Business Centre van Eindhoven Airport de wervingsdag StartBaan, de Job Experience plaats. Geïnteresseerden konden kennismaken met diverse bedrijven en functies op de luchthaven. Een veelheid aan beroepen is onder de aandacht gebracht, variërend van bagageafhandelaar tot barista en van hotelreceptionist tot securitymedewerker. De banenmarkt was een succes: bijna tweehonderd bezoekers kwamen die dag naar de luchthaven om zich te oriënteren op een mogelijke baan.

De StartBaan-campagne bleek ook de aanjager voor verdere samenwerking tussen de partnerbedrijven. We hebben besloten om gezamenlijk op te trekken om de luchthaven op de kaart te zetten als een 'Great place to work'. Zo versterken we de branding van Eindhoven Airport, waar werk is in tal van bedrijven. Het helpt mensen aan de luchthaven te binden en ze ervoor te behouden. De integrale aanpak betekent ook dat we samen activiteiten en trainingen gaan organiseren.

Duurzame inzetbaarheid

In 2023 hebben we een nieuw driejarig arbeidsvoorwaardenreglement opgesteld, met daarin een aantal wezenlijke verbeteringen voor de medewerkers. De nadruk ligt op duurzame inzetbaarheid: we bieden collega's diverse nieuwe verlofmogelijkheden. Voor 60-plussers is er nu de 'stap terug'-regeling, die het hun makkelijker maakt minder te gaan werken tegen gunstige voorwaarden. En iedereen heeft eens in de vijf jaar het recht om opfrisverlof te nemen, dat voor een derde deel voor rekening komt van Eindhoven Airport.

Deze nieuwe arbeidsvoorwaarden sluiten aan bij ons beleid op duurzame inzetbaarheid. We zetten alles op alles om de uitval van medewerkers te voorkomen. En als iemand uitvalt, houden we in de gaten dat we verbonden blijven en dat we terugkeer naar de werkvloer vergemakkelijken. Ons geïntegreerd beleid hiervoor focust op fysieke en mentale gezondheid, vitaliteit, wendbaarheid en sociale omstandigheden.

We hechten aan vitaliteit, aan het welzijn van onze mensen. We stimuleren ze bijvoorbeeld mee te doen aan ons vitaliteitsprogramma Vitamine EA. In 2023 waren er opnieuw twee FIT-weken. Verder is ons Duurzaam Inzetbaarheidsplatform (DI-platform) online gegaan op ons interne systeem. Medewerkers vinden er informatie en tips op het gebied van fysieke, mentale en sociale vitaliteit en wendbaarheid. 

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2023 verder gedaald naar 1,9 procent (2022: 3,0 procent). De daling komt voornamelijk door de afname van extra lang verzuim (langer dan een jaar) tot nul.

In 2023 hebben we onze Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) vernieuwd. Daarin staan de mogelijke risico's op het gebied van arbeidsomstandigheden die zich bij Eindhoven Airport kunnen voordoen. Ook wordt erin beschreven welke partij er verantwoordelijk is voor specifieke werkzaamheden en situaties.

Medewerkerstevredenheid

De medewerkerstevredenheid is gestegen. We waren in 2022, het uitzonderlijke jaar met de enorme drukte op de luchthaven, iets teruggevallen naar een 7,9, maar we hebben de weg omhoog weer gevonden: in 2023 komt het onderzoek uit op een 8,1. Als positieve elementen noemen de medewerkers onder meer de mogelijkheden tot opleidingen en trainingen, de personele voorzieningen, en de activiteiten die gezamenlijk worden ondernomen. Als negatieve factor komt de werkdruk aan bod: ongeveer één op de drie medewerkers vindt die te hoog of iets te hoog. We scoren in 2023 lager op de tevredenheid over lunch/pauze-faciliteiten en op het klimaat op de werkplek. In 2024 ondernemen we actie om dit te verbeteren.

Ook de Employee Net Promoter Score (eNPS), die aangeeft in welke mate medewerkers Eindhoven Airport aanraden als werkgever, herstelt zich. Zakten we in 2022 nog terug van +36 naar +11, in 2023 stijgen we behoorlijk naar +31. Onze doelstelling was minimaal +25.

Het Leadership Team is blij met de cijfers. De leiding ziet er een bevestiging in dat de rust is teruggekeerd en de medewerkers minder stress ervaren. Ook lijkt het erop dat de grotere nadruk op goede arbeidsvoorwaarden en plezierige werkbeleving zijn vruchten afwerpt. De aandachtspunten uit het medewerkerstevredenheidonderzoek worden opgepakt.