Jaarverslag 2023

Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2023