Jaarverslag 2021

Bereikbaarheid

Corona heeft effect gehad op reizen en op de keuzes van reizigers. Zo koos de reiziger in 2021 duidelijk minder vaak voor het openbaar vervoer als vervoersmiddel om naar Eindhoven Airport te komen. In 2021 daalde het percentage passagiers dat met het OV naar de luchthaven kwam ten opzichte van het percentage reizigers dat met de auto kwam. Hoogstwaarschijnlijk had corona ook op de voorbereiding van de reis effect. Het aantal passagiers dat vooraf een parkeerplaats reserveerde, steeg ten opzichte van het aantal reizigers dat dat niet deed. Hierdoor wijzigde de verhouding tussen deze twee groepen reizigers. Uitzonderlijk hoog was de bezetting van parkeergarage P1 in september en oktober 2021. Deze was sinds de opening ervan in oktober 2019 nog nooit zo hoog. De procedure voor de bouw van parkeergarage P5 om de parkeercapaciteit uit te breiden lag in 2021 stil. Oorzaak is het bij de Raad van State ingestelde beroep tegen het bestemmingsplan dat eerst moet worden behandeld. Plannen om Eindhoven Noordwest - en ook de luchthaven - te ontsluiten via de Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn 3 zijn ook vertraagd. De planning om het ontwerp voor deze HOV3 voor de zomer van 2021 op te leveren, bleek te optimistisch. Het ontwerp is eind 2021 opgeleverd.

De busterminal in het multifunctionele P1-gebouw

Wegenstructuur

Om de bereikbaarheid van onder andere Flight Forum, Anthony Fokkerweg, Eindhoven Airport en Brainport Industries Campus te verbeteren is in 2020 gestart met de aanleg van wegenstructuur Eindhoven Noordwest. De bereikbaarheid en toegankelijk van het gebied is sterk verbeterd. De werkzaamheden aan de wegenstructuur in Eindhoven Noordwest lopen volgens planning. Om het gebied nog beter te ontsluiten is in opdracht van de gemeente Eindhoven een weg aangelegd tussen de Erica en de Luchthavenweg. Begin dit jaar is afrit 7 (Best) aan de A58 gereed gekomen. Later dit jaar is de Spottersweg, in plaats van de Luchthavenweg, de belangrijkste aan en afvoerroute naar en vanaf de luchthaven. In 2024 zullen alle wegwerkzaamheden behorende bij project Eindhoven Noordwest worden afgerond. Eindhoven Airport bereidt zich daarop voor. Ook voor fietsers is de toegankelijkheid naar het gebied verbeterd. In 2021 werd de fietsbrug over de A2 in gebruik genomen. Hierdoor is een veilige en aantrekkelijke verbinding gerealiseerd van Eindhoven Noordwest naar Eindhoven en de regio.

Deelmobiliteit

Vanwege corona en het beperktere aanbod van reizigers daardoor verlengde Eindhoven Airport in 2021 de proef met het aanbieden van elektrische deelscooters en elektrische deelfietsen op de luchthaven. Uit onderzoek van Eindhoven Airport blijkt dat deze vorm van deelmobiliteit vooral wordt gebruikt door medewerkers van de luchthaven en nauwelijks door passagiers. Om deelmobiliteit nog meer te stimuleren, start de luchthaven in 2022 een proef met het beschikbaar stellen van deelauto’s op de luchthaven. Ook breidde Eindhoven Airport de openbare fietsenstalling (en de voorzieningen in die stalling) in parkeergarage P1 uit.

Naast openbaar vervoer zijn er ook deelscoters beschikbaar op de luchthaven

Daarnaast vereenvoudigde de luchthaven het boeken van vervoer via de website van Eindhoven Airport. In 2021 kwam ook de roadmap Mobility tot stand. Deze geeft een doorkijk naar de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit van en naar Eindhoven Airport en de manier waarop de luchthaven hierop kan inspelen.

Eindhoven Airport steunt de aanleg van de Brainportlijn, een vervoersysteem met autonoom rijdende voertuigen dat zorgt voor een snelle ontsluiting van alle Brainportcampussen, regionale werklocaties en via Eindhoven Centraal en de luchthaven (inter)nationale economische centra. Ook zijn regionale verbindingen voorzien.

Gebiedsvisie

Het college van Eindhoven gaf in december 2021 haar goedkeuring op de gezamenlijke gebiedsvisie en de bijbehorende ontwikkelstrategie ‘Eindhoven Airport District’ van Flight Forum, Eindhoven Airport, Vliegbasis Eindhoven, gemeente Eindhoven en provincie Noord-Brabant. In de visie geven de vijf partijen aan hoe ze het gebied tussen Eindhoven Airport, Flight Forum, Vliegbasis Eindhoven en het Beatrixkanaal tot 2040 samen met ondernemers, werknemers, huurders en eigenaren duurzaam, beter bereikbaar en levendiger willen maken. De gebiedsvisie en ontwikkelstrategie werden in januari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad van Eindhoven.