Jaarverslag 2023

Bereikbaarheid

Voor de reiziger is het bij hun keuze voor een luchthaven van groot belang hoe goed deze is te bereiken – met het openbaar vervoer, per auto of op de fiets. Een snelle en comfortabele rit naar Eindhoven Airport draagt bij aan de klanttevredenheid. Wie kiest voor vervoer per eigen auto heeft bovendien baat bij voldoende en aantrekkelijke parkeergelegenheid.

We steunen grote infrastructurele projecten die Eindhoven en omgeving, inclusief de luchthaven, nog beter ontsluiten. We zijn partner in de ontwikkeling van Eindhoven Airport District: onder deze naam gaan we het luchthavengebied gezamenlijk nog aantrekkelijker, duurzamer, groener en toegankelijker maken. Voor meer hierover, zie Krachten Bundelen.

Parkeren

De vraag naar parkeerplaatsen blijft onverminderd hoog. Met het oog op het groeiend aantal passagiers werken we continu aan de uitbreiding en duurzaamheid van de capaciteit. Met name letten we op groene elementen in de (ver)bouw en op mogelijkheden voor elektrische auto's.

De nieuwe P3-parkeergarage

In juli 2023 is de vijfdeks parkeergarage op P3 geopend. Deze garage is circulair gebouwd en beleeft bij ons zijn derde leven: tot 2009 stond het gebouw bij het St. Antonius-ziekenhuis in Nieuwegein en daarna jarenlang naast het Klokgebouw in Strijp-S in Eindhoven. In 2020 is de garage ontmanteld en zijn het stalen geraamte en de betondelen opgeslagen. Experts hebben geoordeeld dat de onderdelen nog zeker tien jaar mee kunnen, wat precies past in onze langetermijnplanning. Wel hebben we een aantal aanpassingen gedaan: de hellingbaan is nu verwarmd zodat deze ook kan worden gebruikt bij sneeuw of ijzel, en het trappenhuis heeft nu ook een lift. Netto levert de komst van de P3-garage 375 extra parkeerplekken op.

Wegennet

In oktober 2023 heeft minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de nieuwe tunnel onder de A2 en de parallelle N2 geopend. Dit was de laatste schakel in de aangepaste wegenstructuur Eindhoven Noordwest. Daaronder vallen ook de eerder geplaatste fietsbrug Tegenbosch (over de A2/N2), en nieuwe bruggen en ontsluitingswegen, zoals de verbinding vanaf de A58 met Eindhoven Airport via de Spottersweg.

Dankzij de nieuwe wegenstructuur is de bereikbaarheid van de luchthaven en omgeving – met onder andere de Anthony Fokkerweg, Flight Forum, bedrijventerrein GDC, en Brainport Industries Campus (BIC) – aanzienlijk verbeterd.

Luchthavenweg

Autoverkeer bereikt in de nieuwe situatie Eindhoven Airport over het algemeen via de noordelijke kant (Spottersweg/Anthony Fokkerweg). De herinrichting van de Luchthavenweg is in 2023 afgerond; ook het deel tussen Flight Forum en de rotonde bij parkeergarage P1 is nu gereed.

Auto op de busbaan richting Eindhoven Airport

Voor het reguliere autoverkeer loopt de weg nu dood, er zijn alleen een fietspad, voetgangerspad en een bussluis. Dit levert nog problemen op: verscheidene automobilisten rijden alsnog over de busbaan en het fietspad om via deze (kortere) route bij de luchthaven te komen. Dit oneigenlijke gebruik leidt tot verkeersonveilige situaties. De gemeente Eindhoven heeft een plan opgesteld waarmee onveilige situaties zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Het verbeterplan wordt in 2024 uitgevoerd.

HOV-3

De HOV-3, de derde Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn van Eindhoven, nadert zijn voltooiing. In 2024 worden de laatste verbeteringen gedaan. De HOV-busbanen maken onder meer het luchthavengebied beter bereikbaar voor openbaar vervoer. Grote werkgevers in Eindhoven Noordwest worden ermee verbonden. De lijn loopt vanaf busstation Woensel via onder meer bedrijventerrein GDC en het BIC naar Eindhoven Airport. De grootste werkzaamheden zijn achter de rug, autoverkeer en OV ondervinden nauwelijks nog hinder. Naar verwachting wordt HOV-3 eind 2024 in gebruik genomen.