Jaarverslag 2023

Krachten bundelen

Een luchthaven drukt een stempel op het omliggende gebied. De internationale bereikbaarheid schept legio mogelijkheden voor mensen en bedrijven. En ook verantwoordelijkheden. We koesteren de nauwe samenwerkingen die we hebben met onze gebiedspartners. Ons gemeenschappelijke doel is de directe omgeving van de luchthaven nog aantrekkelijker en levendiger te maken.

Eindhoven Airport District

De creatie van het Eindhoven Airport District is in 2023 weer een stap dichterbij gekomen. Flight Forum, de gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant, Vliegbasis Eindhoven, en Eindhoven Airport hebben hard gewerkt aan de plannen voor de vernieuwing van het gebied rondom de luchthaven. Er is inmiddels een Uitvoeringsagenda 2023-2027, waarin de projecten en activiteiten staan die in de eerste fase worden uitgevoerd. In de eerdere gebiedsvisie was al gekozen voor een gezamenlijke aanpak; alle ontwikkelingen en veranderingen hangen samen.

Het gebied tussen Eindhoven Airport, Flight Forum, Vliegbasis Eindhoven en het Beatrixkanaal wordt in de komende twee decennia geleidelijk getransformeerd naar een krachtig stadscluster van Brainport Eindhoven. We gaan het nieuwe district duurzamer, groener, levendiger en beter bereikbaar maken – samen met overheden, ondernemers, werknemers, huurders en eigenaren. Eindhoven Airport District moet aantrekkelijk zijn voor mensen die er werken, (tijdelijk) wonen, en ook aankomen of vertrekken.

Kwesties op het vlak van ruimtelijke ordening hebben de partijen bijeengebracht in het 'Ruimtelijk programmatisch kader Luchthavenweg', dat in 2023 vorm heeft gekregen. Een van de belangrijkste ambities voor het district is om de deelgebieden Eindhoven Airport, Vliegbasis Eindhoven, bedrijventerrein Eindhoven Airport en Flight Forum beter met elkaar te verbinden. Daarvoor wordt een gezamenlijk hart gecreëerd aan het centrale deel van de Luchthavenweg: de Airport Boulevard. Drie belangrijke projecten komen daaraan te liggen: het WTC Eindhoven Airport, (short-stay) woonvoorzieningen en een vernieuwd businesscomplex.

In 2023 is de website van Eindhoven Airport District live gegaan. Daar zijn ontwikkelingen en activiteiten te volgen.

Vergroening van de luchthaven

Er is in de gebiedsvisie ook oog voor vergroening, verduurzaming en klimaatadaptatie. Eindhoven Airport doet mee met verscheidene projecten die het luchthavengebied groener en duurzamer maken. De vergroening is nu vooral nog te zien bij Flight Forum. Maar er komt meer. In samenwerking met de gemeente en de provincie werken we aan een groene wandelroute tussen Flight Forum en parkeerplaats P1. Deze route gaat dicht voor het verkeer. In 2024 wordt een architect gekozen en kan de uitvoering beginnen.

WTC Eindhoven Airport

De bouw van het nieuwe World Trade Center Eindhoven Airport, dat tegenover de terminal komt te staan, is opgenomen in het plan voor het Eindhoven Airport District. Het complex wordt multifunctioneel: er is ruimte voor kantoren, onderwijsinstellingen, horeca en parkeergelegenheid.

We hebben enige vertraging opgelopen, onder meer door vergunningstrajecten die langer duurden dan we hoopten. We verwachten de formele procedures in 2024 te kunnen afronden, waarna we in 2025 starten met de bouw van het parkeergedeelte, dat in 2026 wordt opgeleverd. Daarmee lossen we tijdelijke parkeerproblemen op. De bouw van het kantoorgedeelte en de openbare ruimte start in 2026. Eind 2027 moet het hele complex operationeel zijn.

We zien dit WTC als een grote aanwinst: het sluit aan op de vraag vanuit de huidige en toekomstige gebruikersmarkt in de regio én in het District. Het is een goede, moderne aanvulling op het kantorenbestand in de directe omgeving. Ook die draagt bij aan een sterk en kwalitatief hoogstaand luchthavengebied, dat past bij de duurzame ontwikkelingen die Eindhoven Airport zelf doormaakt.