Jaarverslag 2022

Toprisico's

Eindhoven Airport onderkent risico's die de uitvoering van de strategie kunnen beperken of de bedrijfsvoering van de luchthaven in gevaar kunnen brengen. We beschrijven hier de belangrijkste risico's en de beheersmaatregelen.

Naleven wet- en regelgeving

Het naleven van normen, wetten, richtlijnen en afspraken is een voorwaarde voor de huidige bedrijfsvoering en de verdere ontwikkeling van de luchthaven. Eindhoven Airport heeft onder andere te maken met specifieke milieu- en geluidsnormen, reguliere wet- en regelgeving met betrekking tot personeel, aanbestedingen, financiële verslaggeving en belastingen, en met Europese wetgeving inzake luchthavengelden. Ook kunnen we te maken krijgen met nieuwe regels op het gebied van klimaat en luchtkwaliteit. Door up-to-date kennis en interne beheersmaatregelen zorgen we ervoor dat we compliant zijn en blijven. Daarnaast passen we ons beleid hierop aan en monitoren we de mogelijk impact op het aantal vliegbewegingen.

Inzet van derden

Eindhoven Airport is in grote mate afhankelijk van de inzet en materiaal van derden. Personeelstekort, bedrijfsonderbrekingen, arbeidsproblemen, onethisch gedrag of faillissement bij die derden kunnen schade toebrengen aan de reputatie en/of de financiële positie van Eindhoven Airport. Dit risico heeft de luchthaven in 2022 in ernstige mate hebben ervaren naar aaanleiding van vooral de personeelstekorten. Gesprekken en afspraken hierover met partners en stakeholders zijn in 2022 met het oog daarop verder geïntensiveerd.

Capaciteit

Er is sinds enkele jaren sprake van druk op de bestaande passagiersinfrastructuur en terminalcapaciteit. De investeringen in een kwalitatieve dienstverlening en een verantwoorde operatie moeten worden doorgezet. Ondanks enige onzekerheid over mogelijke ontwikkeling en herstel, moeten we verantwoorde keuzes blijven maken over deze uitbreidingsinvesteringen. Voor de voorbereiding hiervan is vanwege de impact van corona iets meer tijd genomen zodat we deze plannen goed kunnen laten aansluiten op het herstel.

Pandemie

Een pandemie is een toenemende bedreiging in onze samenleving, zoals de afgelopen 2 jaar ook is gebleken met de coronapandemie. De gevolgen hiervan zijn internationale reisbeperkingen en lockdowns, met als gevolg een grote terugval in het aantal passagiers en vliegtuigbewegingen. Factoren als de mutatie van het virus, het testbeleid, de economische gevolgen en de snelheid van het ontwikkelen van het vaccin zijn voor ons als luchthaven bepalend voor het herstel van de vraag naar vliegverkeer.

Het risico van een grote terugval in de vraag en daarmee een terugval in de omzet is in het geval van een pandemie groot. Hierdoor zijn een solide financieel beleid en aanpassingsvermogen van de organisatie in financiële en operationele zin essentieel om deze terugval in omzet te kunnen opvangen en weer te kunnen opschalen indien de vraag zich herstelt.

Marktvraag

Een ingrijpende, onverwachte vermindering van de vraag naar vliegverkeer kan van grote betekenis zijn voor onze concurrentiepositie. Anderzijds hebben we te maken met beleidswijzigingen of bijvoorbeeld (politieke) onrust op bestemmingen die de vraag in negatieve zin kunnen beïnvloeden. We monitoren daarom continu onze eigen concurrentiepositie ten opzichte van nabijgelegen luchthavens en de actualiteit. Om een eventuele verandering in het aanbod van vliegverkeer te kunnen opvangen, sturen we op een breed portfolio van luchtvaartmaatschappijen.

Grote projecten

Eindhoven Airport is volop bezig met verscheidene grote projecten, zoals dit jaar de nieuwe HBS-securityscanners. Dit brengt projectrisico’s met zich mee, waaronder mogelijke vertragingen en budgetoverschrijdingen. We hebben een aantal beheersmaatregelen geïmplementeerd, zoals de inzet van gespecialiseerd projectmanagement en het gebruik van externe benchmarks die betrekking hebben op grote projecten. In 2022 zijn de grote projecten binnen budget gerealiseerd.

(Cyber)security en safety

Er is in toenemende mate sprake van cybercriminaliteit. Dit vormt een bedreiging voor onze bedrijfsvoering. Daarnaast blijft de terroristische dreiging in Europa hoog. Om de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging te beheersen, hebben we beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van (bedrijfs)informatie verweven in de bedrijfsprocessen en investeren we in het verder vergroten van onze weerbaarheid. Op reguliere basis laten we een audit uitvoeren en maken we gebruik van de know-how binnen Royal Schiphol Group.

Aangescherpte safety- en securityeisen kunnen leiden tot onvoorziene investeringen en hogere beveiligingskosten. De contacten met verantwoordelijke autoriteiten, andere luchthavens en het beveiligingsbedrijf zijn een belangrijke bron van informatie voor verwachte ontwikkelingen. Daarnaast moeten onze organisatie en de veiligheidsambitie blijven aansluiten bij de ontwikkelende luchthaven zelf (zie ook bij Veiligheid, in het hoofdstuk Onze reizigers).