Jaarverslag 2023

Onze reputatie

We vinden het belangrijk om te monitoren hoe de omgeving denkt over de aanwezigheid van Eindhoven Airport in de omgeving en de bijdrage aan de regio op economisch en maatschappelijk vlak. Hiervoor houdt extern bureau Motivaction vier keer per jaar een onderzoek in een straal van 30 kilometer rondom de luchthaven. Het bureau enquêteert omwonenden aan de hand van een vaste vragenlijst. Thema's die aan bod komen zijn communicatie, aanbod, bijdrage aan en relatie met de omgeving, en duurzaamheid. In totaal zijn in 2023 1.099 inwoners uit dit gebied geënquêteerd. De gemiddelde jaarscore kwam uit op 7,0, iets hoger dan in 2022 (6,9). Sterke kanten van de luchthaven blijven de thema's aanbod en bijdrage aan de regio. Het thema communicatie door Eindhoven Airport wordt dit jaar hoger gewaardeerd.

Waardering

Het algemene draagvlak van Eindhoven in de brede omgeving is gegroeid ten opzichte van 2022. Van de ondervraagden bleek in 2023 73 procent een positieve tot zeer positieve basishouding te hebben. Dit is een stijging ten opzichte van een jaar eerder (70 procent). Het aandeel 'zeer positief' spring in het oog: dit steeg van 12 procent (2022) naar 17 procent in 2023. De nabijheid van de luchthaven en de kleinschaligheid worden gewaardeerd.

Uit het onderzoek blijkt dat het aanbod van de luchthaven de grootste kracht van Eindhoven Airport blijft. De luchthaven is goed bereikbaar en heeft voldoende aandacht voor zijn reizigers op het gebied van comfort en faciliteiten. De luchthaven wordt gezien als een visitekaartje voor de regio. De ondervraagden ondervinden weinig hinder van het vliegverkeer. Ondanks dat het onderzoeksbureau geen stijging ziet in de mate van overlast, adviseert het om de relatie met de omgeving goed te blijven managen.