Jaarverslag 2023

Maatschappelijke meerwaarde

Duurzaam ondernemen betekent voor Eindhoven Airport ook dat we een wezenlijke maatschappelijke bijdrage willen leveren. We steunen lokale initiatieven die de verbinding binnen gemeenten versterken en werken samen met bedrijven en organisaties die de regio nog beter willen maken.

Partnerships in de regio

Eindhoven Airport werkt samen met maatschappelijke partners die net als wij de regio op positieve wijze op de (wereld)kaart willen zetten. Samen valt er winst te behalen op economisch, innovatief, cultureel en sportief vlak.

Een nieuwe samenwerking zijn we aangegaan met Heroes Den Bosch. Per 1 januari 2023 zijn we de 'official airport' van deze basketbalclub. Een dergelijk partnerschap past goed bij onze purpose: Heroes draagt bij aan de bredere zichtbaarheid en versterking van de regio. De club won zeventien keer de landstitel, zeven keer de beker en drie keer de Supercup, komt uit in Europese competities en werkt toe naar deelname in de Champions League. Voor de wedstrijden in het buitenland maken ze indien mogelijk gebruik van Eindhoven Airport. De club krijgt tegelijkertijd exposure op onze luchthaven. Het contract loopt drie jaar.

CEO Roel Hellemons (r) met Frans Janssen van PSV

Wat sport betreft hebben we verder het samenwerkingscontract met voetbalclub PSV verlengd met opnieuw drie jaar. Dit geldt ook voor het contract met BrabantSport, de provinciale sportkoepel. Naast het gezamenlijke doel om grote sportevenementen naar Noord-Brabant te halen, is in het nieuwe contract nu ook vastgelegd dat we ernaar streven meer maatschappelijke impact te maken. Dat kan bijvoorbeeld door de breedtesport in de provincie te stimuleren.

In cultureel opzicht verwelkomden we wederom het lichtfestival GLOW op de luchthaven. Van 11 tot 18 november konden reizigers, bezoekers en medewerkers genieten van de lichtgevende vlinders uit het kunstproject 'Connecting your Love'. De vlinders, ontworpen door Efteling-ontwerper Sander de Bruijn en geproduceerd door ASML-medewerkers, 'vlogen' in de editie van 2022 nog in de terminal, deze keer bewoonden ze de vitrines op het voorterrein. In december werd deze expositie door GLOW vervangen met lichtkunst van regionale komaf. De organisatie had daarmee voor het eerst twee opeenvolgende activiteiten op de luchthaven.

Ook ons partnership met het Muziekgebouw Frits Philips, in het centrum van Eindhoven, kende een noviteit. Waar we normaliter elkaar versterken op en rond de luchthaven, hebben we dit najaar de krachten gebundeld rondom het Merhaba Eindhoven!, een eendaags festival in het Muziekgebouw. De doelgroep van dit festival, dat de Turkse cultuur viert, kent veel overeenkomsten met de doelgroep van de luchthaven. Het festival was een goede start van een nieuwe contractperiode met het Muziekgebouw.

We hebben op een opvallende manier onze samenwerking met de TU Eindhoven (TU/e) verder vormgegeven. Studententeams krijgen sinds maart op vaste locaties in de terminal de ruimte om creatieve en innovatieve ontwerpen en slimme oplossingen te tonen aan een groot publiek. De start-up Hypar Collective plaatste in de aankomsthal oplichtende kubussen die de groei van de Brainport symboliseren. En studententeam Ignite installeerde er een pad van lichtgevende papieren vliegtuigjes die de aankomende reizigers de route naar de uitgang wijzen. In principe wisselen de teams om de paar maanden.

Onze maatschappelijke samenwerkingen
Werkgelegenheid & sociale verbeteringen: Summa College, Samen voor Eindhoven, Impact040.
Sport & cultuur: PSV, Brabant Sport, Heroes Den Bosch, GLOW, Muziekgebouw Frits Philips.
Toerisme & recreatie: Van Gogh Sites Foundation, Van Gogh National Park i.o., Visit Brabant, Eindhoven365.
Innovatie & economie: TU/e, Brainport Development, WTC/e Brainport.

Werkgelegenheid en educatie

Eindhoven Airport is voor de regio een belangrijke bron van werkgelegenheid, bij onze eigen organisatie en bij onze partnerbedrijven op en om de luchthaven. Samen genereren we ongeveer 1.500 fte aan werkgelegenheid. Summa College Eindhoven Airport fungeert als leer- en werklocatie voor studenten aan de opleiding Luchtvaartdienstverlening: de studenten krijgen les op de luchthaven zelf, in de praktijkruimtes van Summa in het multifunctionele P1-gebouw en op de werkvloer in de terminal. Het Summa College deed ook mee aan het project StartBaan. Voor meer hierover, zie Onze Medewerkers.

Vrijwilligerswerk

We stimuleren onze medewerkers zich in te zetten voor anderen, binnen en buiten onze onderneming. Net als in eerdere jaren konden ze twee werkdagen gebruiken voor vrijwilligersactiviteiten. Samen voor Eindhoven, een stichting die zich inzet voor een hechtere samenleving in de Brainportregio, is onze partner hierbij. In 2023 hebben zeventig collega's meegedaan aan zeven activiteiten. Gezamenlijk besteedden ze hier 269 uur aan, wat neerkomt op een gemiddelde van een kleine vier uur per collega.

Maatschappelijke kookactiviteit vanuit Samen voor Eindhoven

Collega's hebben onder meer geholpen bij het onderhoud van de paardenweiden en de keet op landgoed De Grote Beek, de hoofdlocatie van de geestelijke gezondheidszorginstelling GGzE. Ook hebben ze in oktober jassen ingezameld voor de campagne 'Verwarm een hart & geef een jas', gericht op mensen die het krap hebben of zelfs onder de armoedegrens leven. Anderen hielpen bij verzorgingstehuizen, bijvoorbeeld door op pad te gaan met mindervalide bewoners, of kookten ze samen met statushouders. Nieuw in 2023 was de deelname aan straattours van Ervaring die Staat: collega's gingen mee met stadsgidsen die een verleden hebben als dak- of thuisloze. De tours helpen vooroordelen tegen te gaan en creëren begrip.

We hechten veel waarde aan dergelijke activiteiten. We leveren zo een belangrijke bijdrage aan de wereld om ons heen. Bovendien is een deelname aan een maatschappelijke activiteit goed voor het welzijn en de teambuilding.

Social return
Eindhoven Airport kijkt bij aanbestedingen en het afsluiten van contracten naar hoe bedrijven en organisaties bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Dat kan gaan om energiezuinige maatregelen als zonnepanelen en ledverlichting en hergebruik van materialen, maar ook de 'social return' telt mee. Potentiële leveranciers kunnen zich hiermee onderscheiden van hun concurrenten. We willen bedrijven op deze manier stimuleren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

EA Impact Fonds

2023 was het tweede jaar voor het EA Impact Fonds. Dit is een fonds van Eindhoven Airport dat geld beschikbaar stelt voor initiatieven die de sociale interactie en cohesie in Eindhoven en omliggende gemeenten ten goede komen. Inwoners, organisaties en stichtingen kunnen een aanvraag indienen bij het fonds en kunnen na goedkeuring een eenmalige bijdrage van maximaal 1.000 euro ontvangen. Deze steun past in onze ambities voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en onderstreept onze betrokkenheid bij de omgeving.

Afgevaardigden van de projecten die zijn ondersteund met een donatie uit het EA Impact Fonds

In 2023 hebben we steun aan zestien projecten toegekend: Stichting Comité Open Monumentendag Oirschot, voetbalvereniging DBS uit Eindhoven, het Bladelse Podium 10, buurtvereniging Batadorp uit Best, de carnavalsvereniging Oostelbeers, Stichting Bibberblues uit Eersel, Triathlon Het Groene Woud in Oirschot, de kindervakantieweek Meerhoven, Stichting de Witte Raaf/Saam uit Eindhoven, Stichting Cultuur Casteren en Sterk voor Matchis uit Eindhoven, Theater ’t Ros uit Knegsel, Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde, Vakantiejeugdwerk Oostelbeers, Dorpsinitiatief Borkel & Schaft en de Eindhoven Maatjes. Op dinsdag 28 november 2023, wereldwijd bekend als Giving Tuesday, waren veel van deze stichtingen en organisaties te gast op Eindhoven Airport.

Het EA Impact Fonds is geen aparte stichting maar een maatschappelijk project binnen Eindhoven Airport N.V.. De uitvoering van het beleid en de beoordeling van de aanvragen liggen bij ons Impact Team.