Jaarverslag 2023

Duurzame luchtvaart

Een net-zero luchtvaartsector is volgens ons in 2050 mogelijk met grote technologische innovaties. Om dit te bereiken, moet het gebruik van alternatieve brandstoffen aanzienlijk omhoog en is een rigoureuze vlootvernieuwing nodig. Eindhoven Airport stimuleert waar mogelijk deze ontwikkelingen.

Stimulans voor stil en schoon

Eindhoven Airport kan niet zelf bepalen welke vliegtuigen de airlines inzetten, maar kan wel invloed hierop uitoefenen. We stimuleren luchtvaartmaatschappijen die vliegen met toestellen die minder geluid maken en/of minder CO2 uitstoten, zoals de nieuwe Airbus A321neo en de Boeing 737 MAX. Dit doen we door een korting op de havengelden te geven als een airline de nieuwste toestellen inzet.

Omwonenden bij de demonstratie van een Boeing 737 MAX, georganiseerd samen met TUI

Daarnaast geldt een korting als de vliegtuigen minder stikstofoxiden uitstoten. Ook 'belonen' we het vliegen op tijdstippen die minder overlast betekenen voor de omwonenden. We hanteren een korting als airlines hun vluchten overdag plannen in plaats van vroeg op de ochtend of in de avonduren. Sinds oktober 2020 is het overigens niet meer toegestaan om landingen na 23.00 uur te plannen (geplande starts waren er op Eindhoven Airport na dat tijdstip al niet).

Vliegtaks

Op 1 januari 2023 is de zogeheten vliegtaks, de vliegbelasting voor passagiers die vertrekken uit Nederland, verhoogd van 7,96 naar 26,43 euro. Daarmee wilde het kabinet vliegen ontmoedigen en de CO2-uitstoot verminderen. De partners in het LEO, inclusief Eindhoven Airport, hebben in 2022 gezamenlijk voorgesteld dat de opbrengst van de maatregel (op onze luchthaven) wordt gestopt in de aankoop van duurzame vliegtuigbrandstof. Hiermee zou het mogelijk zijn om op Eindhoven Airport in 2030 ongeveer 50 procent minder CO2-uitstoot te hebben dan in 2019. Het (inmiddels demissionaire) kabinet heeft dit niet overgenomen. Het LEO blijft zich hardmaken voor een gebruik van de gelden dat ten goede komt aan verduurzaming van de luchtvaart. Bij het nieuwe kabinet zullen we hierop opnieuw aandringen.

Eerste 'SAF-vlucht'
Een mijlpaal voor Eindhoven Airport: voor het eerst vloog een toestel op onze luchthaven op duurzame brandstof (SAF, Sustainable Aviation Fuel). Wizz Air had de eer. Op 10 mei 2023 vloog een Airbus A321neo van deze airline van Boedapest naar Eindhoven met een bijmenging van 37 procent SAF. Voor Wizz Air was het een testdag, er vlogen ook toestellen met dit aandeel duurzame brandstof naar Malta, Madrid, Parijs en Castellon. De SAF komt van MOL, de brandstofleverancier op Budapest Airport. Het Finse bedrijf Neste maakte de duurzame brandstof van afgewerkte bakolie en dierlijk vetafval.

Duurzamer taxiën

We stimuleren stiller en schoner taxiën naar en van de start- en landingsbaan. Al is het op de grond, ook dat valt onder verduurzaming van de luchtvaart. We zien wel nog verbeterpunten voor operationele procedures. In 2023 hebben we een pilot voor duurzamer taxiën afgerond.

Sommige airlines doen dit al: de piloten taxiën niet op twee motoren maar op één motor van en naar de baan, wat het geluid vermindert en de CO2-uitstoot verlaagt. We brengen nu in kaart wanneer al op één motor wordt getaxied, en onder welke omstandigheden, om te bepalen hoeveel potentiële geluid- en emissiereductie haalbaar is. Tijdens het project, dat een jaar duurde, zetten we speciale geluidcamera's van het Eindhovense bedrijf Soroma in; deze camera's traceren de bron van geluid. We konden daarmee ook registreren in hoeverre op het platform gebruik wordt gemaakt van de Auxiliary Power Unit (APU), de hulpaandrijving waarover vliegtuigen beschikken.

We gaan aan de slag met de resultaten van de pilot en onderzoeken op welke manier we in 2024 hieraan een vervolg geven.

Elektrisch vliegen

Eindhoven Airport is ervan overtuigd dat er een mooie toekomst is weggelegd voor elektrisch vliegen, allereerst tussen regionale luchthavens. Daarom doen we mee aan het Power Up-initiatief, een samenwerking dat is opgezet met onder meer de luchthavens van Rotterdam, Groningen en Maastricht (ondersteund door de Royal Schiphol Group en Koninklijke NLR).

Afgevaardigden van de Power Up-deelnemers

Het doel van Power Up is – naast het uitvoeren van testvluchten – kennis op te doen van de haalbaarheid, potentie en afhandeling van elektrische vluchten. Inmiddels doen achttien luchtvaart- en moblilteitsorganisaties mee aan het initiatief. In oktober 2023 ondertekenden ze een gezamenlijk memorandum waarmee ze zich committeren aan het faciliteren en versnellen van de introductie van de electric Regional Air Mobility (eRAM). Hieronder verstaan we commerciële passagiersvluchten door vliegtuigen (met 9 tot 50 zitplaatsen) met elektrische aandrijving op afstanden van 150 tot 750 kilometer. De partijen streven ernaar om tegen 2026 operationeel klaar te zijn.

Zelf heeft Eindhoven Airport dit jaar zijn eigen visie op elektrisch vliegen scherper gesteld. Het aangekondigde afscheid van privétoestellen op fossiele brandstoffen biedt ruimte om een gedeelte van de vrijgekomen ruimte te reserveren voor (testen met) kleine toestellen met bijvoorbeeld elektrische aandrijving. Voorwaarde is dat er voldoende energie aanwezig is voor de benodigde laadinfrastructuur en de uitvoering van eRAM. Volgens ons kan vanaf 2030 regionaal vervoer met (hybride) elektrische toestellen een aanvulling kan zijn op ons aanbod van internationale vervoersmogelijkheden. De komende tijd gaat Eindhoven Airport zijn visie op elektrisch vliegen verder vorm geven.