Jaarverslag 2023

Vooruitblik 2024

Na een sterk 2023 verwachten we in 2024 opnieuw een sterk financieel jaar. Wat betreft passagiers en vliegtuigbewegingen voorzien we vergelijkbare aantallen als dit jaar. Desalniettemin dienen we altijd voorbereid te zijn op alternatieve scenario's en op de impact van de economische situatie, de oorlog in Oekraïne, politieke besluitvorming, de inflatie en de capaciteit in de operatie.

De eerste grote investeringsbeslissingen vanuit het investeringsprogramma voor de komende jaren dienen zich spoedig aan, waaronder de kwaliteitsverbetering van de terminal en de verdere verduurzaming van de luchthaven. We hebben voldoende liquide middelen om deze investeringen te kunnen financieren.

We bevinden ons in een sterke economische regio. De behoefte van mensen om vakantie te gaan, vrienden of familie te bezoeken of elkaar zakelijk te ontmoeten zal ook in 2024 naar onze verwachting groot zijn. We zijn trots om hier op verantwoorde wijze aan te kunnen voldoen.