Jaarverslag 2023

Innovatie

Eindhoven Airport werkt continu aan het verder optimaliseren van zijn luchthavenprocessen en dienstverlening. De inzet van innovatieve technologie en het optimale gebruik van data staan daarbij centraal. Dat past bij een luchthaven die onderdeel is van een regio met een hoogstaande technologie-industrie.

Onze luchthaven kan waar mogelijk als proeftuin dienen, waar we innovatie krachten uit de regio samenbrengen. Met diverse partners, waaronder Brainport Development en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), werken we aan duurzame oplossingen voor de luchtvaart en de luchthaven.

Onze focus ligt op drie aandachtsgebieden:

Innovaties in 2023

Samen met TIBO Energy, een start-up van de TU/e, hebben we een energiekeuzemodel gebouwd. Daarmee is snel en eenvoudig te zien hoeveel CO2 de luchthaven bespaart als er bijvoorbeeld extra zonnepanelen bijkomen of wat het betekent als elektriciteit op een 'goedkoper' moment wordt ingekocht en op een 'duurder' moment juist wordt verkocht. De bedoeling is dat we een integraal energiesysteem creëren dat we continu kunnen monitoren en eventueel bijsturen.

We hebben op 27 november een eerste volledig 'tagless flight' getest, een vlucht waarbij geen bagagelabels meer nodig zijn. Dat deden we in samenwerking met Transavia, die labelloos naar Faro vloog. In deze opzet herkent en registreert een systeem met kunstmatige intelligentie de bagage op basis van beelden, en volgt het deze tot aan de aankomsthal op de eindbestemming. De herkenningstechnologie bleek zo goed te werken dat we in 2024 meerdere tagless flights gaan doen.

We zijn druk bezig met het verlichten van het werk voor de medewerkers van de bagageafhandeling. Met afhandelaar Viggo onderzoeken we hoe we zo snel mogelijk mechanische tilhulpen kunnen inzetten, die voorkomt dat de medewerkers (te) zwaar werk verrichten. De eerste tilhulpen zijn eind 2023 geïnstalleerd.

In samenwerking met NVL (Nederlandse Vereniging van Luchthavens), NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) en Rotterdam The Hague Airport hebben we een pilot gedraaid met een vernieuwde voertuigscanner. De UVIScan (Under Vehicle Inspection System) inspecteert voertuigen die het terrein aan luchtzijde opgaan. De scanner is een geoptimaliseerde versie van de PlateCatcher, die Eindhoven Airport al eerder heeft getest. Met de pilot ontwikkelen we een efficiënt en effectief beveiligingsproces op onze luchthaven; een tijdsintensieve handmatige controle met een handspiegel is dankzij de UVIScan niet meer nodig. De resultaten van de pilot zijn gedeeld met NVL, die een mogelijk vervolg in kaart gaat brengen.

Mechanische tilhulp bij de bagageband bij de aankomsthal

Slimme camera's op het platform

Eindhoven Airport maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om het zogeheten omdraaiproces ('turnaround') van vliegtuigen te verbeteren en vertragingen te voorkomen of te minimaliseren. Met het programma Deep Turnaround monitoren we activiteiten op het platform. In 2021 en 2022 hebben we het getest en in 2023 besloten we om ermee door te gaan, in samenwerking met Schiphol.

Het omdraaiproces is alles wat er moet gebeuren met het vliegtuig vanaf het moment dat het wordt geparkeerd tot het moment dat het weer vertrekt. In dit tijdsbestek wordt het toestel klaargemaakt voor de volgende vlucht, stappen passagiers uit en in, en wordt bagage af- en ingeladen. Bij Deep Turnaround registreren slimme camera's start- en eindtijden van essentiële activiteiten rondom een toestel. De camerabeelden worden geanalyseerd en aan de hand van een algoritme voorspelt het systeem het tijdstip waarop het toestel klaar is voor vertrek. Zo weten we op voorhand of er kans is op een vertraging en of er maatregelen moeten worden getroffen. De gegevens kunnen we ook gebruiken om onderdelen van het proces te verbeteren.

Eind 2023 hadden we slimme camera's op vier vliegtuigopstelplaatsen, dat willen we in 2024 uitbreiden naar alle veertien plaatsen.