Jaarverslag 2021

Onze purpose: we maken de regio nóg beter

Als luchthavenonderneming willen we een verrijking zijn voor de regio en iedereen die daar woont, werkt of op bezoek komt. Eindhoven Airport draagt bij aan de versterking van het imago en gewicht van de regio.

Daarnaast dragen we met onze activiteiten maximaal bij aan de welvaart en het welzijn. Onze purpose is dan ook: we maken de regio nóg beter.

Ook in 2021 heeft de luchthaven onderstaande vier thema's versterkt:

We zijn een verbinder

Met ons netwerk van bestemmingen brengen we een groot deel van de wereld binnen handbereik. Dat doen we met een luchthaven waarin gemak en comfort centraal staan.

We zijn een goede buur

We doen er alles aan opdat de regio Eindhoven en omstreken zoveel mogelijk profijt heeft van de luchthaven en zo min mogelijk hinder ondervindt. We gaan in gesprek met direct belanghebbenden, waaronder omwonenden.

We zijn een waardige entree

We willen een luchthaven zijn waar de regio trots op is: een waardige entree, als uitnodigend visitekaartje voor een sterke regio waarin techniek, design en kennis centraal staan.

We zijn een inspirerende proeftuin

We willen vooroplopen in innovatie en duurzaamheid, gebruikmakend van de expertise van en samenwerkend met kennisbedrijven en instellingen uit de Brainportregio. Onze luchthaven kan als proeftuin dienen voor het testen en ontwikkelen van oplossingen voor luchthaven-gerelateerde uitdagingen.

Veilig, duurzaam, mens- en prestatiegericht, financieel gezond 

Elke ontwikkeling van de luchthaven moet verantwoord en duurzaam zijn: minder geluidsoverlast en impact op het milieu, met name het terugdringen van uitstoot van o.a. CO2 en stikstof, zijn basisvoorwaarden. Evenals onze focus op veiligheid met een continue aandacht voor het voorkomen van ongelukken en andere calamiteiten. We zijn een werkgever die een goede balans zoekt tussen presteren en waarderen. Eindhoven Airport voert een solide financieel beleid gericht op waardecreatie voor de lange termijn.